معرفی منیران
شركت منيران با دارا بودن گواهينامه هاي صلاحيت خدمات مشاوره در تخصص‎های توليد، انتقال و توزیع نيرو، ساختمان (مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي) و همچنين مديريت طرح در توليد، توزيع و انتقال نيرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بهره‌گيري از كادري مجرب و متخصص، انجام برنامه‌هاي آموزشي مناسب و مداوم، استفاده از جديدترين نسخه استانداردهاي ملي و بين‌المللي و بهره‌گيري از فناوري روز، ارائه دهنده خدمات مهندسي، مشاوره فني و مالي، نظارت و مديريت طرح پروژه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي كاري زير مي‌باشد : * احداث تأسيسات توليد، انتقال و توزيع نيروي برق * احداث تأسيسات ديسپاچينگ و مخابرات نيرو در شبكه‌هاي توزيع ، فوق توزيع و انتقال نيرو و صنايع بزرگ * احداث شبكه و تأسيسات برق‌رساني به كارخانه هاي صنعتي بزرگ و صنايع * احداث شبكه و تأسيسات برق‌رساني و ايجاد زير ساخت هاي پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ساير صنايع وابسته * احداث شبكه و تأسيسات خطوط راه آهن برقي شهري و بين شهري و انجام مطالعات مربوطه * احداث ساختمانها با کاربری های مختلف با سيستم مديريت هوشمند ساختمان ( BMS ) . * مطالعات امكان‌سنجي و تهيه طرح هاي توجيهي و نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح ها براي سرمايه گذاري در طرح هاي توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق * مطالعات سيستم و تحليل شبكه‌هاي فوق توزيع و انتقال نيرو * مطالعات و خدمات فني ترانسفورماتورهاي قدرت * مطالعات در زمينه استفاده از انرژي‌هاي نو و تجديدپذير * مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت * خدمات مديريت مصرف، مميزي بهينه سازي و كاهش تلفات انرژي .